Członkostwo - Licencja


WARUNKI PRZYZNAWANIA CZŁONKOSTWA

POLSKIEJ FEDERACJI SZTUK WALKI I SPORTÓW OBRONNYCH


 1. CZŁONKOSTWO INDYWIDUALNE

  O członkostwo indywidualne może ubiegać się każda osoba ćwicząca Sztuki Walki posiadająca stopień Mistrzowski nadany przez organizacje uznawaną przez Zarząd Federacji – członkostwo jest bezpłatne.

 2. CZŁONKOSTWO OŚRODKA BUDO

  O licencję ośrodka Budo może ubiegać się osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w sztukach lub sportach walki

  - licencja jest wydawana na okres 1 roku od 1 października do 30 września następnego roku

  - licencja jest wydawana bezpłatnie

  - warunkiem otrzymania licencji jest udział w stażu szkoleniowym organizowanym przez

  Federację raz w roku ( 13 września 2008 r.) oraz przeprowadzenie stażu szkoleniowego

  w swoim ośrodku Budo raz w roku z udziałem Prezesa Federacji.

  - staże szkoleniowe mają na celu wzajemne poznanie się oraz wymianę doświadczeń

  w sztukach walki.


Wszyscy członkowie Federacji mają prawo :


 • używać znaków oraz legitymacji Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych

 • weryfikować swoje stopnie w Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych

 • zdawać egzaminy na stopnie KYU i DAN

 • potwierdzać swoje stopnie poprzez Federację w organizacjach międzynarodowych

  1. Unitet States Martial Arts Association (USA)

  2. World Elite Black Belt Society (Anglia)


Wszystkie ośrodki Budo należące do Polskiej Federacji zachowują pełną autonomię i niezależność finansową.


Informacji udziela : Prezes – Paweł Handzlik

tel.: 0 695 911 295

www.pfszwiso.pl

e-mail: pawel.handzlik@pfszwiso.pl
Paweł Handzlik


 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.dodajdo.com