Egzaminy - Stopnie

Egzaminy - Stopnie

 

Polska Federacja przeprowadza egzaminy oraz wydaje potwierdzenia stopni w różnych stylach Budo-Bujutsu.

Komisja egzaminacyjna musi się składać z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powinien posiadać co najmniej o jeden stopień wyżej niż zdający
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.dodajdo.com