Ju-Jitsu

 

Kurs skierowany jest do:
> osób posiadających kilkuletni staż i minimalny poziom 4 Kyu Ju-Jitsu;

· zajęcia odbywają sie systemem dochodzącym (soboty i niedziele - Żywiec),

· absolwenci po zakończeniu szkolenia otrzymują uprawnienia państwowe, tytuł zawodowy instruktora rekreacji, certyfikat ukończenia kursu oraz legitymacje instruktorską,

· zapewniamy: atrakcyjne zajęcia, najlepszą kadrę, opartą o pracowników AWF w Krakowie oraz specjalistów z danej dziedziny działalności sportowej, miłą atmosferę w czasie szkolenia,

· nauka jest odpłatna,

 

Wymagania rekrutacyjne:

Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat, praktykę w danej dyscyplinie lub zdać egzamin wstępny, wykształcenie min. średnie (potwierdzone świadectwem), ubezpieczenie NNW oraz stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu (potwierdzony przez lekarza). Każdy z uczestników zakwalifikowanych na kurs musi podać swoje dane: datę i miejsce urodzenia, adres oraz telefon kontaktowy, a także posiadany stopień (potwierdzony kserokopią dyplomu). 
Każdy musi złożyć uzupełnioną kartę zgłoszeniową, 2 zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm oraz uiścić wpisowe w wysokości 300 zł. 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wstępnego zgłoszenia, analizy dokumentów, rekomendacji klubu oraz rozmowy przeprowadzonej przez prowadzących zajęcia - doświadczonych trenerów na spotkaniu organizacyjnym.

 

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

Frekwencja min. 90 % 
• Zaliczenie egzaminu końcowego 
• Opracowanie i seminaryjna prezentacja pracy dyplomowej na temat uzgodniony w czasie szkolenia.

Cena kursu – 1600 zł.

Kurs instruktorów obejmuje szkolenie kierunkowe 80 godzin dydaktycznych tzw. praktyka i teoria dyscypliny kierunkowej. 
Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, a także legitymacje instruktora. Legitymacja instruktorska uprawnia do prowadzenia wszelkich zajęć w zakresie specjalności - są to uprawnienia państwowe.

 

Kurs poprowadzą:

> Trener klasy mistrzowskiej, dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Ambroży - AWF Kraków

> Instruktor sportu Ju-Jitsu, Karate, Strzelectwa Sportowego Paweł Handzlik (8 Dan Ju-Jitsu, 6 Dan Karate)

 

Zgłoszenia:

Paweł Handzlik

tel. 695-911-295

e-mail: pawel.handzlik@pfszwiso.pl

 

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.dodajdo.com